Händer, möte

Nära relationer


Det är utmanande att stanna öppen…

och kunna respondera när relationen kommer i gungning eller det känns som att en konflikt uppstår. Då kan det ibland kännas lättare att kritisera den andre eller att emotionell dra sig tillbaka, då smärtan upplevs som för stor.

Tyvärr är det oftast vår tolkande av situationen och det dömande och tvivelt om oss själva och den andre som kommer att förgifta relationen. Oro och negativa tankar leder lätt till olika former av försvar som hindrar oss från sann initimitet. Vi fastnar lätt i en smärtsam negativ loop av reaktivitet, beskyllningar och avståndstagande.  Det hindrar oss från att uppleva den kärlek, intimitet och det stöd som faktiskt kan vara närvarande i våra nära relationer.

Om dessa gamla mönster inte ifrågasätts, om du inte tillåter dig att göra en verklighets kontroll, utan styrs av reaktioner och försvar, kan det hända att du fastnar i ett livslångt mönster av dålig självkänsla som överskuggar allt du gör och upplever. Du utvecklar mönster i hjärnan som förstärker den dåliga självkänslan, ett stresstillstånd utvecklas som påverkar vår hälsa i stort. Istället för att undersöka om dina tankar och tolkningar är sanna. Finns det andra möjligheter närvarande? Kärleksfulla nära relationer har visat sig vara rena hälsokuren för oss som människor.


Forskning visar att Mindfulness bokstavligen kan ändra strukturen i hjärnan och få de olika delarna att kommunicera bättre med varandra, vilket öppnar upp för helt nya möjligheter att också skapa hälsosamma och stödjande relationer. 15 min Mindfulness träning om dagen kan låsa upp hinder och motstånd som blockerar oss från att relatera på ett meningsfullt sätt med andra och oss själva. Mindfulness träningen stödjer oss i att närma oss det vi längtar efter i nära relationer.

Grunden i Mindfulness är att öka vår medvetenhet och närvaro. Det sker bla  genom att vi lär oss att observera våra tankar, härbärgera känslor, respondera istället för att reagera på livet. Det ger oss en möjlighet till impulskontroll som ökar våra valmöjligheter. Vi kommer o kontakt med djupare behov inom oss själva som leder till att vi tar bättre beslut. Vi ökar självmedkänslan och där med också medkänsla till andra. Allt detta gör att vi får en möjlighet att erfara våra relationer på ett nytt sätt. Det bidrar till ökad närvaro, kontakt och kommunikation med andra. Ökad förmåga till kärlek helt enkelt.

 

Välkommen att starta denna spännande resa hem till dig själv!

 

 

[

Related Projects