I samarbete med:

logo MFG

 

Instruktörsutbildningen
Den är till för dig som aktivt vill arbeta med att föra ut mindfulness i samhället; till privatpersoner, i arbetslivet och i skolan.
Syftet är att du efter utbildningen ska kunna hålla enklare kurser inom mindfulness.
Du får en komplett manual och meditationer för att hålla grupper.

Utbildningen bygger på ett starkt engagemang från din sida under och mellan kurstillfällena. Momenten som tränas i utbildningen ska du aktivt ta med dig i din vardag. Du kommer kontinuerligt att påminnas om att vara i icke-dömande medveten närvaro.
Utbildningen bygger på MBSR-processen. Den innehåller praktisk träning, teori och litteraturstudier.
Du kommer att träna dig i att hålla i olika moment inför grupp. Syftet är att integrera de upplevelsebaserade momenten som instruktör på ett djupare plan.

Kursmoment
Fördjupning av grundläggande begrepp inom mindfulness.
Mindfulness – och den neurovetenskapliga forskningen – var står den idag?
Vad avgör hur och vad du känner och tänker? Inre och yttre stimuli.
Avslappningsträning, mental träning och medvetandeträning.
Att fördjupa medvetandet om egna vanor, reaktioner och beteenden.
Medvetet tal, lyssnande, spegling och handlande.
Uppmärksamhet och intention.
Koncentration, fokus och impulskontroll.
Individuella autopiloter – fasthållande och motvilja.
Intuitivt förhållningssätt.
Mindfulness i stress-, oros- och smärtbehandling.
Mindfulness och beroendeproblematik; alkohol, ätstörningar m m.
Hur kan du få lägre puls, lägre blodtryck och sova bättre?
Mindfulness Nio attityder

 

Grupprocesser
Träning i att medvetet leda grupp; meditationstekniker, andningstekniker, avslappningstekniker, kroppsskanning, yoga.
Mindfulness på företag, i skolan, inom hälsovården, för privatpersoner och inom ledarskap.
Balans mellan egna och andras behov.
Hinder och motstånd i grupp.
Att hantera och möta andras reaktioner.

 

Obligatorisk kurslitteratur
Vart du än går är du där –  Jon Kabat Zinn
Mindfulness – Ögonblickens under – Thich Nhat Hanh.
Full Catastrophe Living – Jon Kabat Zinn

För mer information och anmälan:

http://www.mindfulnessgruppen.se/instruktor/instruktorsutbildning/

Related Projects