Grön bakgrund, text: Relationer, växthus för vår utveckling

Vi som människor har en grundläggande drivkraft att växa.  Om vi inte skapar det själva skapar livet det åt oss. Vi kan vara i motstånd eller i flöde med denna naturliga utveckling. Tänk om dina nära relationer kan fungera som ett ”växthus” för denna utveckling?
Relationen kommer nämligen att utmana två av våra största mänskliga drivkrafter; sökandet efter frihet och tillhörighet. Till synes två drifter som ej går att kombinera utan att göra avkall på den egna integriteten. Detta skapar ofta låsningar i form av gräl, sexuell obalans, minskad intimitet och glädje. Men tänk om det inte längre är nödvändigt med den dragkampen? Tänk om den upplevda friktionen i relationen istället kan användas som energi för utveckling?

Kom och ta del av 4 hörnstenar för att skapa en mer levande och närande relation med dig själv och din partner? Lär dig att komma vidare där så många fastnat med stöd av dessa och av Mindfulness. Ta del av den senaste forskning som visar effekten  av Mindfulness på vår förmåga att vara intima med oss själva och andra.

 Waterlily

Related Projects