Welcome to ARSIA and Rosario Rojas

From Inner
to Outer Transformation

-lead the change-

 

 

mindfulness

Mindfulness, praktiska och effektiva verktyg för att enklare navigera i vardagen, i livet. En metod baserad på den senaste forskningen och beprövad visdom.
Ett förhållningssätt  och viktigast av allt en livsstil som tar dig mot ökat välbefinnande och harmoni i tillvaron och i världen.

Life Coaching/Mentor

Få personlig guidning i hur du kan öka din potential i alla dina livsområden.
Visdomen i hur du kan använda Mindfulness, Emotionell och Fysiologisk Intelligens som portar in till ett mer auteniskt liv.
En gåva till dig själv och andra!

The Power of Relationships

Tänk om dina nära relationer är den snabbaste vägen till utveckling och välmående?
Tänk om det du tror är ett ”problem” är bränsle för att kunna få kraften/modet att ta nästa steg i din utveckling?
Privat och Professionellt.

ARSIA

Rosario Rojas har tränat såväl individer, grupper, team och organisationer genom transformativ inre utveckling sedan 2003. Hon arbetar med Corporate Mindfulness och som Executive Coach och är expert på den personliga inre utvecklingen och dess inverkan på det yttre, för individen, gruppen, samhället och tillväxt på alla nivåer.

Hon har sedan ett decennium varit programansvarig för utbildning av diplomerade Mindfulnessinstruktörer i Sverige med över 600 personer som genomgått utbildningen.

Rosario är utbildad;
Leg. fysioterapeut med
specialistkompetens inom Psykomotorisk fysioterapi
Psykoterapeut
Relations terapeut
Kropps- och rörelseterapeut
Utbildad vid Karolinska Institutet och Danshögskolan i Stockholm
Organisations- och ledarskapsutvecklare
Certifierad Zen-Coach och Mindfulnessinstruktör
Föreläsare och Moderator

 

Rosario är född i Venezuela och är uppvuxen i Sverige. Utöver sin kärlek till att utbilda och till att utveckla den mänskliga potentialen och dess påverkan på alla våra relationer, har relationen till kroppen varit en stor fascination. Den väcktes tidigt genom hennes passion för dansen. Efter 15 års professionellt utövande på Sveriges scener och därefter ett fortsatt fördjupat utforskande av både fysiologi och psykologi, har tillsammans bidragit till hennes unik förståelse för “Embodiment” – förkroppsligandet av vår fulla inneboende intelligens.

 

ARSIA- Rosario Rojas arbetar med att öka medvetenheten och närvaron för så väl den enskilda individen som gruppen. Ökad medvetenhet är en förutsättning för en hållbar förändringsprocess. Metoden stödjer sitt arbete på fysiologi, neurofysiologi, psykologi, emotionell intelligens och den senaste forskningen om medvetandet.

ARSIA ser kroppen som en resurs som inte alltid nyttjas till dess fulla potential i dagens samhälle och kroppen som ett effektivt ankare till ökad närvaro och medvetenhet. Den avspända kroppen är en grundförutsättning för att få tillgång till ökad och expanderat medvetande. Det ger en större förmåga till ökad perception och större möjlighet att kunna respondera till livet.

Leva livet fullt!

AAndnings medvetenhet– En grundnyckel för att få tillgång till vår fulla kapacitet.
RRörelsemedvetenhet– Allt som lever är i någon form av rörelse. Livskraft.
S Sensorisk medvetenhet– För att väcka kroppen resurser och där med ge ökad upplevelse och information om den inre och yttre omgivningen.
IIntegrering– Av det fysiska, emotionella och kognitiva systemen. Stärker/stödjer förändrings- och utvecklingsprocesser. Återhämtning.
AAvspänning– Förutsättning för vår högsta potential på alla nivåer. Ger en ökad medvetenhet om varandet som din kraftfulla källa och resurs.
(Kan även ske under aktivitet.)

 

voices about Rosario Rojas

Energetic! Wise! Authentic leadership that feels trustworthy.

Responsive, inspiring and with a strong presence.

Milstolpar

0
GB intryck per sekund
40000
Dagliga tankar
0
Miljarder nervceller
0
Kramar per dag

Ökad medvetenhet är det första steget ….