Rosario Rojas

Rosario arbetar med att öka medvetenheten och närvaron för så väl den enskilda individen som i gruppen. Ökad medvetenhet är en förutsättning för en hållbar förändringsprocess. Rosario stödjer sitt arbete på fysiologi, psykologi och den senaste forskningen om medvetande och hur vår hjärna fungerar. Hon ser kroppen som resursrik, med en unik intelligens som kommunicerar med den inre och yttre omgivningen. Den avspända kroppen som bas för att nå högre nivåer i vårt medvetande och därmed mer genuint kunna respondera till livet.
Ökad medvetenhet om vår kognitition, perception, känslor och våra relationer som ytterligare nycklar till vår fulla potential.
Ju mer vi kan avläsa vår omgivning medvetet, desto klarare bild av verkligheten som stödjer oss till mer medvetna och kloka beslut.

Rosario Rojas av Thomas A
Arisa Rosario Rojas Minds Unlimited

Rosario Rojas

Rosario är leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom PMF, Psykomotorisk fysioterapi. Kropps- och rörelseterapeut. Beteendevetare.
Utbildad vid Karolinska Institutet och Danshögskolan i Stockholm.
Organisations- och ledarskapsutvecklare.
Certifierad Zen-Coach och Mindfulnessinstruktör.
Relations terapeut.
(Grundare av Relationship Dynamic Academy tillsammans med Andreas Kihlberg)

 

Rosario startade sin yrkesbana som professionell dansare, hon arbetade med projekt inom kultursektorn i Sverige och Europa under 15 år. Detta har bidragit till hennes kreativa och okonventionella tillvägagångssätt att skapa, leda, forma projekt, team och organisationer. Efter det konstnärliga yrkesutövandet, arbetade hon inom Landstinget med fokus på rehabilitering under 10 år. Sedan 2013 har hon varit verksam inom den privata sektorn och kom utöver enskild processutveckling också att fördjupa sig i gruppdynamik och organisationsutveckling.

2002 upptäckte Rosario meditationens djupa betydelser för henne som människa. Det var en insikt om att det meditativa tillståndet ofta varit närvarande under dansutövandet, som funnits med henne under många år. Nu kunde det medvetande göras på ett nytt sätt. Det möjliggjorde att hon kunde ta med sig erfarenheten och färdigheten från dansens sfär, in i det dagliga livet. Efter det ser hon personlig utveckling som en naturlig väg till att berika livet och till att hela tiden hitta nya aspekter inom sig själv och i andra.

Idag stödjer hon individen och gruppen att finna deras utvecklingspotential och leder kurser med inriktning Corporate Mindfulness, ledarskap- och organisationsutveckling, relationer, kreativitet och välbefinnande.

 

 

Born in Venezuela, raised in Sweden, made her develop a Swedish mind with Latin blood swirling through her veins 🙂 An excellent combination that gave her the ability to focus with clarity, be engaged with passion and fuel the everyday discipline, without burning out herself or others.

Her first understanding of the importance of having deep connection with the body (Embodied awareness) led her to 15 years as a professional dancer. The Intelligence of the body and the impact our movements have on the ability to also stay flexible and strong in mind, emerged in degrees in Physiotherapy and Psychology. She has now facilitated thousands of clients since 2003 and trained groups since 2008.

A life crisis 2002 introduce her to meditation, just to reveal the mystery of art to her….Presence….. From that day no longer a mystery, instead a skill that can be developed into mastery and a lifelong new attitudes towards herself and life. Where our connection to our self will be mirrored in our relationships. Skills that she also started to teach to others and how to be at home within yourself and how to be an authentic leader, starting with leading yourself.

All those skilled led her to also start facilitating Corporate Mindfulness for leaders and organizations combine with training in Emotional Intelligence. This experiences in different field had made her get a deep knowledge about the importance of the environment, both inner and outer, to create and develop the best version of us to enable us to manifest the life we truly want to live.

Some of the companies and venues she has worked with include Ericsson, Yasuragi, Scandia, Alto Cumulus, ICA, Dell, Alfvén&Didrikson, OX2, Sturebadet and Tenant&Partners.

Creating magic everyday 🙂

Be Fully Alive!

 

 

The study provides evidence that mindfulness practice can enhance managers’ long-term capacity to cope with challenging working conditions, and increase their work-life sustainability in times of organizational change and disruption.”

”Finally, Johnson et al. (2020) conducted an integrative literature review and found that mindfulness-based training can be an effective intervention for organizations to improve mental health, wellbeing and performance among employees, based on studies at both the individual, workplace, group and organizational levels. They concluded that in order to improve personal and professional growth and performance, leaders and managers should consider incorporating mindfulness-related practices as part of their professional development training for employees at all levels.”

Christin Mellner (Department of Work- and Organizational Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden)

Walter Osika (Department of Clinical Neuroscience, and Center for Social Sustainability, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden) (Northern Stockholm Psychiatry, Stockholm Health Care Services, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden)

Maria Niemi (Department of Global Public Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden)

Read the studie here:

Samarbetspartners

Minds Unlimited
Rosario Rojas Salthamn Yoga Mindfulness Retreat
Welledge logga smal
the-leap-logga-

Ökad medvetenhet är det första steget…