Rosario Rojas

Rosario arbetar med att öka medvetenheten och närvaron för så väl den enskilda individen som i gruppen. Ökad medvetenhet är en förutsättning för en hållbar förändringsprocess. Rosario stödjer sitt arbete på fysiologi, den senaste forskningen om medvetande och hur vår hjärna fungerar. Vi ser kroppen som en oanvänd resurs som vi alltid har en möjlighet att ha tillgång till. Den avspända kroppen som bas för att högre nivåer i vårt varande ska kunna vara aktiva och respondera.  Medvetenhet om vår kogntition, propioception, känslor och sinnen som ytterligare nycklar till vår potential. Ju mer vi kan välja att avläsa medvetet, desto klarare bild av verkligheten som stödjer oss till medvetna och kloka beslut.

Rosario Rojas av Thomas A
Arisa Rosario Rojas Minds Unlimited
Mindfulnessgruppen Rosario Rojas

Rosario Rojas

Rosario är leg. fysioterapeut med specialistkompetens inom PMF, Psykomotorisk fysioterapi. Kropps- och rörelseterapeut. Beteendevetare.
Utbildad vid Karolinska Institutet och Danshögskolan i Stockholm.
Organisations- och ledarskapsutvecklare.
Certifierad Zen-Coach och Mindfulnessinstruktör.
Instruktör och Doula i FUR-metoden.
Relations terapeut.
(Grundare av Relationship Dynamic Academy tillsammans med Andreas Kihlberg)

 

Rosario startade sin yrkesbana som professionell dansare, hon arbetade med projekt inom kultursektorn i Sverige och Europa under 15 år. Vilket har bidragit till hennes kreativa och okonventionella tillvägagångssätt att skapa, leda och forma projekt och team. Hon har arbetat inom Landstinget med fokus på rehabilitering under 10 år. De senaste 10 åren även varit verksam inom den privata sektorn och kom utöver enskild processutveckling också att fördjupa sig i gruppdynamik och organisationsutveckling.

2002 upptäckte Rosario meditationens djupa betydelser för henne som människa. Det var en insikt om att det meditativa tillståndet ofta varit närvarande under dansutövandet, som funnits med henne under många år. Men att det nu medvetande gjordes på ett nytt sätt som möjliggjorde att hon kunde ta med sig erfarenheten också utanför dansens sfär, in i det dagliga livet.

Efter det ser hon personlig utveckling som en naturlig väg till att berika livet och till att hela tiden hitta nya aspekter inom sig själv och i andra. Idag stödjer hon individen och gruppen att finna deras utvecklingspotential och leder kurser med inriktning Mindfulness, ledarskap- och organisationsutveckling, relationer, kreativitet och hälsa.

 

 

Born in Venezuela, raised in Sweden, made her develop a Swedish mind with Latin blood swirling through her veins 🙂 An excellent combination that gave her the ability to focus with clarity, be engaged with passion and fuel the everyday discipline, without burning out herself or others.

Her first understanding of the importance of having deep connection with the body (Embodied awareness) led her to 15 years as a professional dancer. The Intelligence of the body and the impact our movements have on the ability to also stay flexible and strong in mind, emerged in degrees in Physiotherapy and Psychology. She has now facilitated thousands of clients since 2003 and trained groups since 2008.

A life crisis 2002 introduce her to meditation, just to reveal the mystery of art to her….Presence….. From that day no longer a mystery, instead a skill that can be developed into mastery and a lifelong new attitudes towards herself and life. Where our connection to our self will be mirrored in our relationships. Skills that she also started to teach to others and how to be at home within yourself and how to be an authentic leader, starting with leading yourself.

All those skilled led her to also start facilitating Corporate Mindfulness for leaders and organizations combine with training in Emotional Intelligence. This experiences in different field had made her get a deep knowledge about the importance of the environment, both inner and outer, to create and develop the best version of us to enable us to manifest the life we truly want to live.

Creating magic everyday 🙂

Samarbetspartners

Minds Unlimited
MindfulnessGruppen
Rosario Rojas Salthamn Yoga Mindfulness Retreat
Welledge logga smal
Andreas & Rosario

Ökad medvetenhet är första steget till förbättring