Rosario Rojas

Rosario arbetar med att öka medvetenheten och närvaron för så väl den enskilda individen som i gruppen. Ökad medvetenhet är en förutsättning för en hållbar förändringsprocess. Rosario stödjer sitt arbete på fysiologi, den senaste forskningen om medvetande och hur vår hjärna fungerar. Vi ser kroppen som en oanvänd resurs som vi alltid har en möjlighet att ha tillgång till. Den avspända kroppen som bas för att högre nivåer i vårt varande ska kunna vara aktiva och respondera.  Medvetenhet om vår kogntition, propioception, känslor och sinnen som ytterligare nycklar till vår potential. Ju mer vi kan välja att avläsa medvetet, desto klarare bild av verkligheten som stödjer oss till medvetna och kloka beslut.

Rosario Rojas av Thomas A
Arisa Rosario Rojas Minds Unlimited
Mindfulnessgruppen Rosario Rojas

Rosario Rojas

Rosario är leg. sjukgymnast med specialist kompetens inom PMF, Psykomotorisk fysioterapi.
Kropps- och rörelseterapeut. Utbildad vid Karolinska Institutet och Danshögskolan i Stockholm.
Certifierad Zen-Coach och Mindfulnessinstruktör.
Instruktör och Doula i FUR-metoden.

 

Rosario startade sin yrkesbana som professionell dansare, hon arbetade med projekt inom kultursektorn i Sverige och Europa under 13 år. Vilket har bidragit till hennes kreativa och okonventionella tillvägagångssätt att skapa, leda och forma projekt och team. Hon har arbetat inom Landstinget med fokus på rehabilitering under 10 år. De senaste  10 åren även varit verksam inom den privata sektorn och kom utöver enskild processutveckling också att fördjupa sig i gruppdynamik och organisationsutveckling.

2002 upptäckte Rosario meditationens djupa betydelser för henne som människa. Det var en insikt om att det meditativa tillståndet ofta varit närvarande under dansutövandet, som funnits med henne under många år. Men att det nu medvetandegjordes på ett nytt sätt som gjorde att hon kunde ta med sig erfarenheten också utanför dansens sfär, in i det dagliga livet.

Efter det ser hon personlig utveckling som en naturlig väg till att berika livet och till att hela tiden hitta nya aspekter inom sig själv och i andra. Idag stödjer hon individen och gruppen att finna deras utvecklingspotential och leder kurser med inriktning Mindfulness, ledarskap, relationer, kreativitet och hälsa.

Samarbetspartners

logo MU
logo MFG
Rosario Rojas Salthamn Yoga Mindfulness Retreat
Welledge logga smal

Ökad medvetenhet är första steget till förbättring