Varmt välkommen till Rosario Rojas hemsida

Relationen med dig själv,
en oanvänd potential!

Vill du frigöra din inneboende kraft?

mindfulness

Mindfulness, enkla och verksamma verktyg för ökad medvetenhet och närvaro i ditt liv. En metod, teknik och viktigast av allt en livsstil som tar dig mot ökat välbefinnande och harmoni i tillvaron och i världen.

Livscoaching

Få personlig guidning i hur du kan öka din potential i alla dina livsområden. Hur du kan använda kroppens intelligens och din närvaro som port till ett mer auteniskt liv. En gåva till andra och till livet.

Relationsmedvetenhet

Tänk om dina nära relationer är den snabbaste vägen till mognad och växt?
Tänk om det du tror är ett ”problem” är bränsle för att kunna ta nästa steg i din utveckling?

vilka vi är

ARSIA- Rosario Rojas arbetar med att öka medvetenheten och närvaron för så väl den enskilda individen som gruppen. Ökad medvetenhet är en förutsättning för en hållbar förändringsprocess. ARSIA stödjer sitt arbete på fysiologi, den senaste forskningen om medvetandet och neurovetenskap. Vi ser kroppen som en resurs som inte nyttjas till dess fulla potential i dagens samhälle och kroppen som ett effektivt ankare till ökad närvaro. Den avspända kroppen är en grundförutsättning för att få tillgång till ökad medvetenhet i vårt varande, för en större förmåga att lyssna och kunna respondera till livet.

A– Andnings medvetenhet- En nyckel för att få tillgång till vår fulla kapacitet.
R– Rörelsemedvetenhet- Allt som lever är i någon form av rörelse.
S– Sensorisk medvetenhet- För att väcka kroppen resurser och för att ge en ökad upplevelse av kroppslig närvaro.
I– Integrering- Stärker/stödjer förändrings- och utvecklingsprocesser.
A– Avspänning- Ger ökad medvetenhet om varandet som din yttersta källa och resurs.

 

sagt om Rosario

Energi! Kunskap! Personligt ledarskap som känns trovärdigt och sant.

Lyhörd, väldigt inspirerande och en närvaro som är stark.

Milstolpar

0
GB intryck per sekund
40000
dagliga tankar
0
Glada kunder
0
Kramar per dag

Ökad medvetenhet är första steget till förbättring